ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Διαχείριση άρδευσης καλλιεργειών στην περιοχή της Άρτας
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Τμ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Ιστορικά Δεδομένα

ΗμερομηνίαΜέθοδοςΒροχή
(mm)
ETo (mm) (Εξατμισ. Αναφ.)Πορτοκά-
λια (70% κάλ. εδάφους, χωρίς φυτό εδαφ.)
Πορτοκά-
λια (50% κάλ. εδάφους, χωρίς φυτό εδαφο-
κάλυψης)
Πορτοκά-
λια (20% κάλ. εδάφους, χωρίς φυτό εδαφο-
κάλυψης)
Πορτοκά-
λια (70% κάλ. εδάφους, με φυτό εδαφο-
κάλυψης)
Πορτοκά-
λια (50% κάλ. εδάφους, με φυτό εδαφο-
κάλυψης)
Πορτοκά-
λια (20% κάλ. εδάφους, με φυτό εδαφο-
κάλυψης)
ΑκτινίδιαΕλιέςΧλοο-
τάπητας ψυχρής περιόδου
Χλοο-
τάπητας θερμής περιόδου
DateMethodRain
(mm)
ETo (mm) (potential)Citrus, no ground cover - 70% canopyCitrus, no ground cover - 50% canopyCitrus, no ground cover - 20% canopyCitrus, with active ground cover or weeds - 70% canopyCitrus, with active ground cover or weeds - 50% canopyCitrus, with active ground cover or weeds - 20% canopyKiwiOlives (40 to 60% ground coverage by canopy)Grass cool seasonGrass warm season
08-02-2019Penman-Monteith000000000000
07-02-2019Penman-Monteith000000000000
06-02-2019Penman-Monteith000000000000
05-02-2019Penman-Monteith000000000000
04-02-2019Penman-Monteith000000000000
03-02-2019Penman-Monteith000000000000
02-02-2019Penman-Monteith000000000000
01-02-2019Penman-Monteith000000000000
31-01-2019Penman-Monteith000000000000
30-01-2019Penman-Monteith000000000000
29-01-2019Penman-Monteith000000000000
28-01-2019Penman-Monteith000000000000
27-01-2019Penman-Monteith000000000000
26-01-2019Penman-Monteith000000000000
25-01-2019Penman-Monteith000000000000
24-01-2019Penman-Monteith000000000000
23-01-2019Penman-Monteith000000000000
22-01-2019Penman-Monteith000000000000
21-01-2019Penman-Monteith000000000000
20-01-2019Penman-Monteith000000000000
18-01-2019Penman-Monteith000000000000
17-01-2019Penman-Monteith000000000000
16-01-2019Penman-Monteith000000000000
15-01-2019Penman-Monteith000000000000
14-01-2019Penman-Monteith000000000000
13-01-2019Penman-Monteith000000000000
12-01-2019Penman-Monteith000000000000
11-01-2019Penman-Monteith000000000000
10-01-2019Penman-Monteith000000000000
09-01-2019Penman-Monteith000000000000

[Επιστροφή στην αρχική]