ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Διαχείριση άρδευσης καλλιεργειών στην περιοχή της Άρτας
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Τμ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Δεδομένα σχετικά με το κτήμα και την άρδευση

(Σα σημείο υποδιαστολής σε δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε τελεία "." και όχι κόμμα ",")

Επιλογή Μετεωρολογικού Σταθμού:
Ονομασία Κτήματος:
Έκταση κτήματος (στρέμματα):
Καλλιέργεια:
Βάθος ενεργού ριζώματος (m): Βάθος ενεργού ριζώματος σε μέτρα (αν το γνωρίζετε αλλιώς κενό)
Τύπος Εδάφους:
Σύστημα Άρδευσης:
Παροχή Συστήματος (m3/h):
Ημερ. Τελευταίας Άρδευσης (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ): π.χ. 2008-11-30
Ώρα Άρδευσης (0-24):
Διάρκεια Άρδευσης (ώρες):
Υγρασία εδάφους %: Υγρασία εδάφους πριν την άρδευση (αν υπάρχει μέτρηση αλλιώς κενό)

[Επιστροφή στην αρχική]